วันพุธที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2558

จิรา-ซุปเปอร์กรีน

จิรา–ซุปเปอร์กรีน

คุณสมบัติ
      ปุ๋ยน้ำ สูตรเข้มข้น จะช่วยทำให้พืชได้สารอาหาร สูตรเข้มข้นที่มีประโยชน์ เป็นอาหารสำหรับพืชและดินอย่างแท้จริง โดย จิรา-ซุปเปอร์กรีน เป็น สุดยอดนวัฒกรรมเพื่อการเกษตร และใช่เทคโนโลยีล่าสุด เพื่อให้ได้วิตามิน กรดอะมิโน เอ็นไซด์ และธาตุอาหารต่างๆ ที่มีประโยชน์ต่อพืช และยังมีส่วนผสมที่สกัดได้จากสมุนไพรต่างๆ นำมาย่อยโมเลกุล เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ต่อพืช โดยมีส่วนประกอบที่สำคัญ ครบถ้วน ทั้งธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรอง และธาตอาหารเสริม โปรตีน วิตามิน กรดอะมิโนจากธรรมชาติมากกว่า 10 ชนิด ฮอร์โมนพืชจากธรรมชาติ สารไล่แมลง พืชสามารถนำไปใช้ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูง

ประโยชน์
- ช่วยเร่งการเจริญเติบโตทุกส่วนของพืช ต้น ราก ใบ ทำให้เจริญเติบโตได้ดีอย่างต่อเนื่อง และรวดเร็ว
- ป้องกันแมลงและเชื้อรา,โรคพืช,ศัตรูพืช เข้ามาทำลายได้ยาก
- ช่วยกระตุ้นการออกดอก ออกผล และเก็บเกี่ยวได้เร็วขึ้น
- ช่วยเพิ่มผลผลิต เพิ่มขนาดของผลตลอดจนสีสันและรสชาดของพืช
- ช่วยป้องกันการขาดธาตุอาหารต่างๆของพืชได้ดี
- ช่วยกระตุ้นราก และช่วยให้พืชดูดซึมปุ๋ยได้ดีมากขึ้นลดต้นทุนการสิ้นเปลืองปุ๋ย
- ปลอดสารพิษ 100%

อัตราและวิธีการใช้
- ข้าว ข้าวโพด ข้าวฟ่าง พืชไร่ต่าง ๆ ใช้อัตรา 20 ซีซี. ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นหลังงอก 14 วัน แล้วฉีดพ่นทุกๆ 10-15 วัน ช่วยให้ต้นข้าวแข็งแรงได้ผลผลิตสูง
- พืชตระกูลผัก ผักคะน้า กะหล่ำต่างๆ ผักกาด หอม กระเทียม มะเขือต่างๆ ฉีดพ่นหลังงอก และทุกๆ 10-14 วัน โดยใช้อัตรา 2-3 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร
- ไม้ผลต่างๆ
เงาะ ทุเรียน มังคุด มะม่วง มะนาว ฝรั่ง ลำไย ลิ้นจี่ ชมพู่ พุทรา มะขามหวาน ฉีดพ่นหลังตัดแต่งกิ่ง และช่วงก่อนออกดอก 1 เดือน และทุกๆ 10-14 วัน/ครั้ง
ส้ม ฉีดก่อนกักน้ำ และหลังขึ้นน้ำ 3-5 วัน เพื่อกระตุ้นตาดอก และทำให้ดอกสมบูรณ์ติดง่าย และฉีดพ่นทุก 14-15 วัน โดยใช้อัตรา 3-5 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร องุ่น ฉีดพ่นก่อนตัดแต่งกิ่ง 15 วัน เพื่อสะสมอาหาร และแตกยอดอ่อนหลังตัดแต่งกิ่ง 3-5 วัน เพื่อสร้างตาดอก และทุกๆ 10-14 วัน โดยใช้อัตรา 3-5 กรัม/น้ำ 20 ลิตร
- ไม้ดอกไม้ประดับ
กล้วยไม้ กุหลาบ มะลิ ใช้อัตรา 2-3 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นได้ทุกระยะ ช่วยให้สีสด ลำต้น และระบบรากแข็งแรง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น